Crete Voice
Ελλάδα

Προσλήψεις ανακοίνωσαν τα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Πατρών και Κρήτης

Προσλήψεις ανακοίνωσαν τα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Πατρών και Κρήτης

Νέες προσλήψεις ανακοίνωσαν τα πανεπιστήμια  Πειραιώς, Πατρών και Κρήτης για θέσεις εξωτερικών συνεργατών. Ειδικότερα, το πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοίνωσε προσλήψεις για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

-To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «RE SAMPLE/REal-time data monitoring for Shared, Adaptive,
Multi-domain and Personalised prediction and decision making for Long-term Pulmonary care Ecosystem»(Grant Agreement 965315), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την υπογραφή της σύμβασης και με χρονική διάρκεια έως 1/7/2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε ενδεχόμενη παράταση, για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» και κ.ε C.635 (202201036/14-02-2022).

• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών και της Απόφασης έναρξης της

Διδακτορικής Διατριβής για τα Κριτήρια 1 – 4

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων συμμετοχής σε έργα για το Κριτήριο 5

Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 91, 185 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ημιώροφος, πρωτόκολλο

-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Εrasmus + υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Entering the EdTech Entrepreneurship World» και με κωδικό C.648 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/01/2021 έως 31/12/2023. Μια συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικά πρόσωπα-εξωτερικούς συνεργάτες (ανταποδοτική υποτροφία).

ΘΕΣΗ 1: Υπότροφου Συνεργάτη (1 ΑΤΟΜΟ, Μεταπτυχιακός φοιτητής)

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας WP3 ως Researcher (βλ. Παράρτημα Ι).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ζητά προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αναλάβει. Συγκεκριμένα οι θέσεις έχουν ως εξής:

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες ΤΠΕ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες

-Επιστήμες Μηχανικών

-Επιστήμες Πληροφορικής

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Conservation & Management of Bonelli’s eagle population in east Mediterranean (Bonelli eastMed) – LIFE NAT 17/GR/000514»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες

-Δασικές Επιστήμες

-Περιβαλλοντικές Επιστήμες

-Επιστήμες Ζωής

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές – Τ1ΕΔΚ – 01504»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες

-Θετικές Επιστήμες

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παλαιολιθική έρευνα Ιονίου (Παλ.Ερ.Ι.)»-  Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες

-Ανθρωπιστικές Επιστήμες

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες

-Ιατρικές Επιστήμες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες  τις θέσεις, πατήστε ΕΔΩ.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο ζητεί νέο προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:

Απόφοιτος Λυκείου

2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Green public procurement for resource efficient regional growth ‐ GPP4Growth»

Επιστήμες Μηχανικών (2 θέσεις)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CONCORDIA: Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation»

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cpsosaware»

Επιστήμες Ζωής (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Mutational landscape of lung adenocarcinoma»

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία – Τοξοκολογία».

-ΦΕΚ Δημοσίευσης: 148/3.2.2022 τ.Γ΄, (ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.2.2022)

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 12 / 4 / 2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπείτε ΕΔΩ.

Σχετικά Άρθρα

Κακοκαιρία «Φίλιππος»: Σε ποιους δρόμους της Αθήνας θα το στρώσει – Δείτε τον χάρτη

cretevoice

Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής παιδιών από σχολείο της Πάτρας

cretevoice

Άντρας στην Κρήτη απειλούσε να σφάξει το μωρό του επειδή έκλαιγε

cretevoice

Κως: Φόβος για έγκλημα πίσω από την εξαφάνιση της 27χρονης

cretevoice

Κρήτη: Ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο άτομα σε καφενείο στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου

cretevoice

Πάτρα: Εξαπατά ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα η καλλονή με το μαύρο σκυλάκι – Ζει στη χλιδή και δεν πληρώνει

cretevoice

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα